Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Làm cách để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời gian xiết chặt việc giãn cách xã hội?

Hỏi: Xin chào Luật sư! Dịch Covid bùng phát khiến cho tôi phải nghỉ việc, trước khi thực hiện giãn cách xã hội tôi đã đến Trung tâm giới thiệu việc làm để làm hồ sơ giới thiệu việc làm và được hưởng chế độ thất nghiệp vào tháng 9. Tôi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 04 tháng, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 12/8/2021 đến ngày 11/09/2021, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 12/9/2021 đến ngày 11/10/2021, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 12/10/2021 đến ngày 11/11/2021, tháng trợ cấp thứ 4 từ ngày 12/11/2021- 11/12/2021. Tháng thứ 1 tôi đã nhận được trợ cấp thất nghiệp với số tiền 3.000.000 VNĐ. Tuy nhiên từ đầu tháng 9 cho đến nay do Hà Nội thắt chặt hơn việc giãn cách toàn thành phố nên tôi không thể trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo tình hình tìm kiếm việc làm. Nếu tôi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm dịch vụ việc làm thì có bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Thực sự thời điểm này gia đình tôi rất khó khăn, có cách nào để tôi có thể tiếp tục nhận được trợ cấp thất nghiệp trong thời gian giãn cách này? Rất mong Luật sư giúp đỡ!

Đáp: Chúng tôi rất vui bạn đã tin tưởng và yêu cầu chúng tôi hỗ trợ vướng mắc của bạn. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Việc làm 2013;
- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành;
- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Tư vấn của Luật sư

Khoản 1 điều 53 Luật Việc Làm 2013 quy định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: “1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này”. Đồng thời tại điều 10 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thông báo tìm kiếm việc làm quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu hằng tháng không thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm theo quy định, trừ những trường hợp dưới đây:
*)Không cần thông báo nếu: 
  • Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;
  • Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;
  • Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;
  • Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.
  • Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

*) Không phải thông báo trực tiếp nếu:
  • Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
  • Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thông báo đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.
Căn cứ vào các quy định trên và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020, trong thời điểm dịch bệnh Covid đồng thời thực hiện giãn cách xã hội nên người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) cho đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
Vì vậy để tiếp tục hưởng trợ cấp tại các tháng tiếp theo bạn cần hoàn thiện các nội dung của Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Theo mẫu 16 ban hành cùng Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) và gửi theo đường bưu điện bằng thư bảo đảm đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nhận được Mẫu số 16 trung tâm phối hợp với BHXH TP chi trả tiền trợ cấp vào tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp cho trung tâm.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vướng mắc của bạn, để được hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!