Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai

16/01/2019 15:03

        Khi quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất bị xâm phạm, họ làm đơn khởi kiện nộp đến Tòa án để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Tuy nhiên, để Tòa án thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết tranh chấp đất đai, người khởi kiện phải nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Để chứng minh cho đơn khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp, người khởi kiện phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho Tòa án để chứng minh cho đơn khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp. Vậy các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai gồm những gì? Sau đây luật Đại An Phát hướng dẫn bạn “Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai”

       Khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định "Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án. "  
​       
Từ đó có thể thấy, kèm theo đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, người khởi kiện cần phải nộp các tài liệu, chứng cứ  cho Tòa án để chứng minh đơn khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp.
        Hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai bao gồm:
        - Đơn khởi kiện;
        - Các loại giấy giờ về nhân chứng minh tư cách chủ thể của người khởi kiện: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu (01 bản phô tô có chứng thực);
       - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 gồm:
      + Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
      + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
       + Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
       + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993  được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
        + Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
        + Một trong các giấy tờ nêu trên mà giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày 01/07/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
       + Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
        - Biên bản hòa giải cơ sở không thành;
        - Các biên lai thu tiền sử dụng đất hàng năm (nếu có);
        - Các loại giấy tờ khác có liên quan đến thửa đất đang có tranh chấp (nếu có) như: Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
         - Trích lục bản đồ địa chính, giấy tờ đo đạc thửa đất (nếu có);
         - Các loại giấy tờ khác.
        Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ, người khởi kiện nộp hồ sơ kèm theo đơn khởi kiện đến bộ phận tiếp nhận của Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
        Trên đây, Luật Đại An Phát đã hướng dẫn bạn về  “Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai”. Luật Đại An Phát là đơn vị tư vấn uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ về đất đai như:  tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai…
        Bài viết có giá trị tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay