Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Khi nào phải thỏa thuận về giá bồi thường đất ?

10/01/2019 17:31

          Thỏa thuận về giá bồi thường đất được hiểu là khi bạn có đất bị thu hồi, bạn có quyền thỏa thuận với cơ quan, tổ chức đã tiến hành thu hồi đất về giá cả bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn một cách tối đa. Nếu bạn không đồng ý thì cơ quan, tổ chức không thể thu hồi đất của bạn. Tuy nhiên trên thực tế không phải trường hợp nào cũng được thỏa thuận về giá cả bồi thường. Về vấn đề này Công ty Luật Đại An Phát chúng tôi xin đưa ra cơ sở pháp lý về nội dung này như sau:
           

      Luật Đất đai quy định những trường hợp thu hồi không thông qua thỏa thuận và những trường hợp thu hồi người dân và cơ quan, tổ chức tự thỏa thuận giá bồi thường khi thu hồi đất như sau:       
     Trường hợp 1: Dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất không được thỏa thuận được quy định tại Điều 62,  Luật Đất Đai năm 2013 có quy định về “các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.”
   Trường hợp 2: Dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất
        Ngoài dự án quy định tại Điều 62 Luật đất đai 2013 thì những dự án khác đã được phê duyệt sẽ do chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận với người dân thông qua các hình thức quy định tại điều 73 Luật đất đai 2013.
       Trường hợp này người có đất nằm trong diện quy hoạch có thể thỏa thuận trực tiếp với chủ đầu tư về giá đất bồi thường. Nếu hai bên không thể thỏa thuận mức giá bồi thường thì bên dự án không có quyền thực hiện dự án trên đất nhà bạn.
         Để biết thêm chi tiết trường hợp nhà bạn có thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất được thỏa thuận về giá đền bù đất hay không bạn có thể liên hệ với Công ty Luật Đại An phát chúng tôi để được đội ngũ các Luật sư chuyên sâu về lĩnh vực thu hồi đất, thỏa thuận về giá bồi thường tư vấn hỗ trợ. Địa chỉ liên hệ:

Luật Đại An Phát:
Điện thoại: 024.39.184.888
Email: Luatdaianphat@gmail.com
Zalo – Hotline luật sư: 
0973.509.636 – 0989.422.798
Facebook: Luật Đại An Phát
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay