Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Xử lý kỷ luật Cán bộ chưa tốt nghiệp THPT được cử đi học trung cấp lý luận chính trị

04/05/2020 14:26

Câu hỏi
Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn như sau:
Cơ quan tôi đang Công tác có anh A hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong quá trình công tác có người tố cáo anh A lập hồ sơ khống để được tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị. Cụ thể, giai đoạn năm 2000 - 2003 Ông A tham gia lớp bổ túc văn hóa tại trung tâm giáo dục thường xuyên, đến tháng 6/2003 Ông A được sở Giáo dục và đào tạo cấp bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc. Tuy nhiên, năm 2002 khi chưa tốt nghiệp THPT thì ông A đã được đảng ủy và cấp ủy cấp trên cử theo học lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 2002 -2004. Năm 2008-2010 theo học lớp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành phát triển nông thôn. Năm 2016 thì được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND xã. Cuối năm 2016 Uỷ ban kiểm tra huyện ủy đã có kết luận kiểm tra cho rằng Ông A có tham gia việc học văn hóa, không có sự gian lận trong việc học văn hóa và không vi phạm trong việc sử dụng bằng giả để thực hiện mục đích cá nhân; chỉ có sai sót trong việc ghi ngày tháng năm sinh trên các bằng cấp nên chỉ yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiêm.
Vậy, Luật sư cho tôi hỏi việc chưa tốt nghiệp THPT mà đã được cử đi học trung cấp lý luận chính trị và được cấp bằng thì theo quy định phải xử lý thế nào? Việc kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã đúng quy định của pháp luật chưa?. Rất mong nhận được phản hồi từ các Luật sư.

Trả lời của Luật sư:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Đại An Phát chúng tôi. Dựa trên thông tin bạn cung cấp Công ty chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:
I. Cơ sở pháp lý
 • Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH 12 ngày 13/11/2008;
 • Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về công chức xã, phường, thị trấn;
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Nghị định của chính phủ quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với các bộ, công chức cấp xã;  
 • Công văn số 5228/BNV-CQĐP của Bộ nội vụ ngày 05/14/2014 về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã;
 • Quy định số 54- QĐ/TW ngày 12/05/1999 quy định về chế độ học tập lý luận chính trị;
 • Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị;
 • Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của bộ trưởng bộ nội vụ ngày 16/01/2004 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã phường, thị trấn;
 • Quy định số 181 –QĐ/TW Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ( hết hiệu lực ngày 15/11/2017
​​IITư vấn của Luật sư
 1. Quy định của pháp luật về điều kiện để tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị.
Theo quy định số 12/QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị thì việc xác định trình độ lý luận chính trị được áp dụng để xem xét, đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch cán bộ, công chức nói chung theo quy định của Đảng và Nhà nước. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã và tương đương và cán bộ trong diện quy hoạch tạo nguồn các chức danh nói trên nhất thiết phải được đào tạo theo chương trình đào tạo cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (hệ trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của các bộ, ngành.
Như vậy, chương trình đào tạo, quy chế quản lý đào tạo lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh phải theo quy chế, chương trình do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.
Điều 2, Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03/02/2010 quyết định ban hành các Quy chế, Quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định đối tượng vào học các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính phải có đủ 5 điều kiện sau:
 “1. Là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở đương chức và dự nguồn; trưởng, phó trưởng phòng, ban của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trưởng, phó trưởng phòng, ban thuộc sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đương chức và dự nguồn. 
2. Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.
3. Có đủ sức khoẻ để học tập.
4. Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cử đi học.
5. Tự nguyện đi học”.
Theo quy định trên, để được tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị phải có đủ 5 điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, ông A vẫn chưa tốt nghiệp THPT mà đã được ghi danh vào lớp trung cấp chính trị và được cấp bằng trung cấp lý luận chính trị là trái với quy định của pháp luật, trái với quy chế tuyển sinh. Cần làm rõ liệu có hành vi dùng bằng giả để nộp hồ sơ không? có hành vi bao che, lập hồ sơ khống ở đây không?.
Theo quy chế tuyển sinh việc học viên sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp thì sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi học. 
 1. Tiêu chuẩn để bổ nhiệm phó chủ tịch UBND xã.
Điều 3, Khoản 4 Điều 8 quyết định 04/2004/QĐ-BNV của bộ trưởng bộ nội vụ ngày 16/01/2004 quy định Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã như sau:
 • Tiêu chuẩn chung
Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:
1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.
2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.
Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Tiêu chuẩn riêng
+ Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy địnhphù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.
Như vậy, để được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND xã thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.
 1.  Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã.
Hiện nay, các quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 chỉ dừng lại ở mức độ chung, tổng quát, mà chưa có các quy định cụ thể của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã. Và theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP thì UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã.
Như vậy, căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, để được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND xã thì phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn chính trị: có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Việc Ông A sử dụng bằng trung cấp lý luận chính trị được cấp trái pháp luật để được bổ nhiệm vào vị trí phó chủ tịch là hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ.
Với hành vi này căn cứ vào  điểm a, khoản 2,  Điều 21 quy định số 181/QĐ-TW quy định xử lý kỷ luật đảng viên như sau:
2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)
 “Dùng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp (bằng giả, bằng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bằng tẩy xóa) để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được phong tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.”
Vậy, với hành vi sử dụng bằng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm hồ sơ xét tuyển lớp trung cấp lý luận chính trị để được bầu cử vào chức vụ phó chủ tịch UBND xã thì Ông A phải bị xử lý kỷ luật cách chức. và còn phải xem xét đến quá trình đề cử đi học, quá trình lập hồ sơ xét tuyển xem để xem xét và xử lý trách nhiệm của những người có liên quan.
Việc sử dụng bằng không đủ điều kiện để xét tuyển và đã được cấp bằng trung cấp lý luận chính trị thì sẽ căn cứ vào quy chế đào tạo của nhà trường để xử lý theo quy định.
Việc Uỷ ban kiểm tra huyện khẳng định Ông A không sử dụng bằng giả, không gian lận trong quá trình học văn hóa  là thiếu sót trong quá trình đánh giá chứng cứ và các mốc thời gian, hiểu sai bản chất của vấn đề.
4. Thời hiệu xử lý kỷ luật.
Theo quy định tại điều 80 Luật Cán bộ, công chức thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ ngày có hành vi vi phạm. hết thời hạn đó thì cán bộ có hành vi vi phạm không bị xem xét kỷ luật.
Tuy nhiên, theo quy định 181/QĐ-TW về xử lý kỷ luật đảng viên thì sẽ Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;  10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
Ngoài ra còn phải căn cứ vào hướng dẫn của UBND tỉnh về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã tuy nhiên vì thông tin khách hàng cung cấp không rõ nên chúng tôi chỉ đưa ra được những tư vấn chung nhất.
Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Emai: luatdaianphat@gmail.com
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay