Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

VIỆC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ CÓ PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

13/09/2021 19:27

          Hiện nay có một số trường hợp việc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã đã xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Vậy khi có sai phạm như vậy thì người khởi kiện có quyền khởi kiện hay không? Việc chỉnh lý bản đồ dịa chính cấp xã có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không? Luật Đại An Phát sẽ gải đáp vướng mắc qua bài viết "Việc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không?".

       1. Căn cứ pháp lý về khởi kiện vụ án hành chính

       - Luật tố tụng hành chính năm 2015;
       - Luật Đất đai 2013;
       - Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       2. Nội dung tư vấn

       Khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015.
       Xem thêm: Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính
      Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 31 của Luật Đất đai năm 2013 thì việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc nội dung quản lý Nhà nước về đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
     Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính ngày 19/5/2014 như sau:
     “6. Xác nhận bản đồ địa chính
     6.1. Bản đồ địa chính phải được đơn vị thi công ký xác nhận sản phẩm; đơn vị kiểm tra ký xác nhận chất lượng sản phẩm; Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng quản lý, sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm đủ điều kiện đưa vào sử dụng tại vị trí phần ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại điểm 1 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.
     6.2. Bản đồ địa chính được biên tập in lại phải được đơn vị thực hiện biên tập xác nhận sản phẩm, đơn vị kiểm tra ký xác nhận chất lượng sản phẩm; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt tại vị trí phần ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại điểm 2 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.”
     Và điểm e khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trong việc lập, chỉnh lý và ký duyệt nghiệm thu bản đồ địa chính.VIỆC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ CÓ PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?
     Khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính quy định về quyết định hành chính bị khởi kiện như sau:
“Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
     Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì bản đồ địa chính cấp xã được xác định là quyết định hành chính, nếu việc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính nêu trên thì đó là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.
     Việc lập, chỉnh lý, ký duyệt bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc do cơ quan, tổ chức khác thực hiện thì người bị kiện được xác định là cơ quan, tổ chức đã thực hiện việc lập, chỉnh lý, ký duyệt bản đồ địa chính mà người khởi kiện cho rằng việc chỉnh lý đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
     Trên đây là tư vấn của Luật Đại An Phát, nếu có bất kỳ vướng mắc nào hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

     CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
     Địa chỉ: Phòng 12A – Chung cư viện Chiến lược Bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
     Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
     Email: luatdaianphat@gmail.com  
     Trân trọng!
 

 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay