Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

CHUYỂN ĐỔI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

19/05/2020 12:07

Câu hỏi: Thưa Luật sư, gia đình tôi có một thửa đất phi nông nghiệp với diện tích 180,2 m2, nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất của thửa đất trên sang đất ở thì cần có những điều kiện gì? Thủ tục chuyển đổi như thế nào.

 

Chào bạn, Luật Đại An Phát xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cần phải có các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

Thứ hai, người sử dụng đất có mong muốn chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013 bao gồm:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, từ những thông tin mà chị đã cung cấp cho chúng tôi thì thửa đất trên của gia đình chị có thể được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất phi nông ghiệp sang đất nhà ở. Tuy nhiên, chị phải xin phép và phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Về thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

Để có thể chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất, gia đình bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ)

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện, thị xã nơi có đất. 

Thời hạn và trình tự giải quyết: thời hạn chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

 Về nghĩa vụ tài chính: Theo quy định của pháp luật, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT. Nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay