Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

26/05/2021 19:05

Dịch Covid diễn biến phức tạp, việc kinh doanh diễn ra bị trì trệ, khó xoay vòng vốn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và mua bán. Để hạn chế nhiều nhất những tổn thất về kinh tế, nhiều doanh nghiệp đã quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Vậy khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cần lưu ý những vấn đề gì?

*Khi tạm ngừng kinh doanh, công ty có phải nộp thuế môn bài không?
- Trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và có văn bản gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm thì được miễn thuế môn bài.
- Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
*Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn tối đa là bao lâu?
- Thời hạn tạm ngừng của doanh nghiệp không được quá một năm, Nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải làm thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.
*Thủ tục tạm ngừng kinh doanh như thế nào?
Doanh nghiệp phải làm văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh tới Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày trước ngày tạm ngừng.
1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty:Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh
- Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
- Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luậtthực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
2. Số lượng: 01 bộ
3. Thời hạn giải quyết thủ tục: 03-05 ngày làm việc.
4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp muốn làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay