Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỒM CÓ NHỮNG GÌ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

04/05/2021 18:25

* Căn cứ pháp lí
- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp
1, Phương thức chuyển đổi
Theo Khoản 1 Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc chuyển đổi từ CTCP sang công ty TNHH một thành viên theo các phương thức sau đây:
   + Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại
   + Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty

   + Công ty chỉ còn lại một cổ đông
2, Hồ sơ
Hồ sơ chuyển đổi từ CTCP sang công ty TNHH một thành viên gồm có các giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị đăng kí công ty TNHH một thành viên
- Điều lệ công ty TNHH
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
     + Giấy tờ pháp lí của cá nhân đối với người đaiị diện theo pháp luật của doanh nghiệp
+ Giấy tờ pháp lí của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc tổ chức;
+ Giấy tờ pháp lí của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lí phải được hợp pháp hóa  lãnh sự.
- Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp  tặng cho côt phần, phần vốn góp; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật 
         Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đại An Phát về hồ sơ chuyển đổi từ Công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên. Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp vui lòng liên hệ chúng tôi. Xin cảm ơn!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay