Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì?

13/10/2020 18:01

Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp theo quy định của pháp luật được hưởng các quyền và phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định, cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp được quy định tại Điều 15 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, bao gồm:
1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
4. Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.
5. Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
6. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc, nếu có bất kì thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay