Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Trình tự thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

10/09/2020 18:14

Lý lịch tư pháp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng trình tự xin lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài là như thế nào? Sau đây Luật Đại An Phát giới thiệu với Quý khách hàng "Trình tự thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài".

I. Căn cứ pháp lý
-  Luật lý lịch tư pháp 2009
- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
- Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
- Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
II. Nội dung
1. Lý lịch tư pháp là gì?
Khoản 1 Điều 2 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định:
“Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.”
2. Trình tự, thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp
  • 2.1. Điều kiện được cấp 
Trình tự thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài
  • Khoản 1 Điều 7 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định:
“1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình”.
Điều 12 Luật cư trú năm 2006 quy định về nơi cư trú như sau:
“Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.”
Như vậy, để được cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam, người nước ngoài phải tiến hành đăng ký tạm trú, hoặc đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấn nơi người nước ngoài đang ở.
  • 2.2. Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
a) Thành phần hồ sơ theo điều 45 Luật lý lịch tư pháp bao gồm:
+ Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số Mẫu số 03/2013/TT-LLTP).   
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Các giấy tờ trong hồ sơ có thể nộp bản chứng thực hoặc không cần. chứng thực nhưng phải mang theo bản chính để đối chiếu.
b) Nơi nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp như sau
+  Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
  • 2.3. Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
Điều 44. Thẩm quyền câp Phiếu lý lịch tư pháp quy định:
2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp sau:
c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
Như vậy, thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài thuộc thẩm quyền của sở tư pháp.
  • 2.4. Thời hạn giải quyết
Theo điều 48 luật lý lịch tư pháp 2009
Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài thì thời hạn không quá 15 ngày.
Trên đây là ý kiến của chúng tôi về thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay