Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thủ tục công chứng di chúc

08/03/2019 17:26

     
        Công chứng di chúc là việc người có di chúc đề nghị các cơ quan, tổ chức  công chứng, chứng thực các nội dung có trong di chúc là đúng sự thật và xuất phát từ ý nguyện của người để lại di chúc. Là cơ sở để xác định tính pháp lý cho di chúc sau này khi người để lại di chúc qua đời, mất tích.v.v

     1. Căn cứ pháp lý
     - Luật Công chứng 2014;
     - Bộ luật dân sự 2015 và một số văn bản khác liên quan
     2Nội dung tư vấn thủ tục công chứng di chúc    
   Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.
     Hồ sơ công chứng di chúc
     - Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu;
     - Dự thảo di chúc;
    - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu
    - Bản sao các giấy tờ chứng minh chủ sở hữu tài sản hợp pháp (GCN QSD đất; ĐK xe; Sổ tiết kiệm...)
     - Một số giấy tờ khác có liên quan
 Địa điểm công chứng di chúc:
   Tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng hoặc ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong các trường hợp:
     - Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được.
     - Người yêu cầu công chứng đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù.
     - Có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.
     Trình tự công chứng di chúc
     Người lập di chúc có thể chuẩn bị trước bản di chúc bằng văn bản hoặc đọc di chúc (yêu cầu có hai người làm chứng) cho công chứng viên soạn thảo theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng, sau đó công chứng viên sẽ thực hiện các bước như sau:
     Bước 1: Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Nếu đầy đủ sẽ thụ lý và ghi vào sổ công chứng;
     Bước 2: Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng các quy định về thủ tục công chứng di chúc, giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, hậu quả pháp lý của việc công chứng di chúc;
     Bước 3: Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc công chứng di chúc có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc đối tượng của di chúc chưa được mô tả cụ thể thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu xác định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng;
      Bước 4: Công chứng viên kiểm tra dự thảo di chúc. Nếu trong di chúc có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của di chúc không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trong trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng;
     Bước 5: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo di chúc hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.
     Bước 6: Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo di chúc thì ký vào từng trang của di chúc. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang di chúc.
     Bước 7: Người yêu cầu công chứng có thể yêu cầu tổ chứng hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc của mình, di chúc phải được niêm phong trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc.
     - Trong trường hợp di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.
      4. Thời hạn công chứng: Không quá 2 ngày.
      5. Lệ phí công chứng: Thực hiện theo quy định hiện hành.
    Trên đây là thủ tục công chứng di chúc. Luật Đại An Phát hận hạnh được phục vụ quý khách

     Luật Đại An Phát:
     Điện thoại: 024.39.184.888
     Email: Luatdaianphat@gmail.com
     Zalo – Hotline luật sư: 0973.509.636 – 0989.422.798
     Facebook: Luật Đại An Phát

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay